Neurolodzy - Schorzenia neurologiczne

lekarze specjaliści > Neurolodzy > Neurolodzy - Schorzenia neurologiczne

Specjaliści Radzą

Neurolodzy - Schorzenia neurologiczne

Schorzenia neurologiczne
Specjalistyczny personel neurologiczny Lecznicy Profesorsko-Ordynatorskiej Alfa zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń centralnego układu nerwowego ( mózgu i rdzenia kręgowego), oraz chorobami nerwów obwodowych ( neuropatie, rwa kulszowa, itp.) i mięśni.
Do typowych objawów schorzeń o podłożu neurologicznym diagnozowanych i leczonych w lecznicy Alfa należą:
bóle głowy, czasem z nudnościami lub wymiotami
zawroty głowy
zespoły bólowe kręgosłupa i kończyn
zaburzenia świadomości oraz omdlenia lub napady drgawkowe
zaburzenia pamięci, koncentracji i uwagi
zaburzenia widzenia ( np. ubytki pola widzenia, podwójne widzenie)
zaburzenia słuchu ( np. ubytki słuchu, szumy)
zaburzenia mowy i połykania
zaburzenia czynności ruchowych (osłabienie siły, ruchy mimowolne, drżenia, drgawki, kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej)
drętwienie lub osłabienie kończyn
zaburzenia chodu
zaburzenia zwieraczy ( zaburzenia w oddawaniu moczu, stolca)
zaburzenia snu
Żadnego z powyższych objawów nie należy bagatelizować, a niektóre zaburzenia wymagają natychmiastowego działania i interwencji lekarza specjalisty. Nierozpoznane i nie leczone choroby neurologiczne nie tylko bardzo obniżają komfort życia, ograniczają potencjał i aktywność, ale również mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia chorego.
Diagnostyka chorób układu nerwowego oparta jest na wywiadach i bardzo szczegółowym badaniu przedmiotowym. Lecznica Profesorsko-Ordynatorska Alfa oferuje szeroki zakres usług z dziedziny diagnostyki schorzeń neurologicznych:
EEG
RTG
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny
Badanie przepływów w tętnicach domózgowych metodą Dopplera.
Do najczęstszych schorzeń neurologicznych leczonych w Lecznicy Alfa należą:
choroby naczyniowe mózgu i rdzenia ( np. udary mózgowe), zaburzenia krążenia mózgowego
nowotwory mózgu i innych części układu nerwowego
padaczka
migrena, klasterowe bóle głowy, napięciowe bóle głowy, nerwobóle ( np. neuralgia nerwu trójdzielnego)
choroby demielinizacyjne ( np. stwardnienie rozsiane)
choroby układu pozapiramidowego ( np. choroba i zespół Parkinsona, ruchy mimowolne)
choroby zapalne mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych
zespoły otępienie ( np. choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe)
zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe ( zespół Guillain Barre, zespoły bólowe w przebiegu dyskopatii, rwa kulszowa, rwa barkowa, neuralgia popółpaścowa)
polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
choroby połączeń nerwowo-mięśniowych ( np. miastenia i zespół miasteniczny)
choroby mięśni
zespoły pourazowe
zespoły neurologiczne występujące w chorobach wewnętrznych ( np. polineuropatia cukrzycowa, encefalopatia wątrobowa), w chorobach krwi, w nowotworach innych narządów i układów, w zatruciach np. alkoholem)
wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego.
Jako neurologiczne są też traktowane liczne przypadłości , w których dominują zaburzenia psychiczne. Choroby będące domeną zarówno lekarzy neurologów, jak i psychiatrów to przede wszystkim rozmaite zespoły otępienie oraz encefalopatie: metaboliczne, pourazowe czy niedokrwienne.
Choroby układu nerwowego są równie pospolite co schorzenia innych narządów i układów; tylko na padaczkę, jedno z najbardziej charakterystycznych schorzeń neurologicznych, choruje w Polsce około 350 000 osób. Problem migreny, która jest najczęstszą postacią przewlekłego i nawracającego bólu głowy, dotyczy około 10-15% populacji.
Lecznica Profesorsko-Ordynatorska Alfa zapewnia nowoczesne i kompleksowe leczenie farmakologiczne schorzeń neurologicznych skojarzone z rehabilitacją.

dr n. med. Anna Walasik
Alfa-Lek Centrum Medyczne
ul. Nowy Świat 58a (róg ul. Ordynackiej), Warszawa
tel.: (22) 826 45 02


Neurolodzy

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl